विचार

Posted on by

नयाँ नेपालको बाटो

न्याय, समानता र समुन्नति सहितको कुशल व्यवस्थापन
विधिको शाशन: लोकतान्त्रिक संविधानद्वारा न्याय र समानताको प्रत्याभूति

गणतन्त्र: व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवमूल्य सहितको नागरिक सर्वोच्चता

संघीयता: बहुल पहिचान र स्थानीय स्वायत्तता र सामर्थ्यको अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रादेशिक संरचना

शिक्षा: गुडस्तरीय र उपयोगी शिक्षा

स्वास्थ्य: भरपर्दो र सहज स्वास्थ्य-सेवा

रोजगारी: सबैकालागि काम र रोजगारीका अवसर

राष्ट्रिय सम्वृद्धि: जलविद्ध्युत, पर्यटन र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*